themeliummag_inthenews2 tara20143 tara20142 tara20141 tara tara august 20136 tara august 20135 tara august 20134 tara august 20133 tara august 20131 tara august 2013 side_127  side_112_113 side_102 scanner_polhemcom_20131111_115152_014 scanner_polhemcom_20131111_115152_006 scanner_polhemcom_20131101_161507_012 scanner_polhemcom_20131029_120454_002 scanner_polhemcom_20131029_101644_001 scanner_polhemcom_20131023_123322_004 scanner_polhemcom_20131007_095216_003 scanner_polhemcom_20131004_152944_001 scanner_polhemcom_20130917_154643_001 scanner_polhemcom_20130917_152705_001 scanner_polhemcom_20130904_094405_009 scanner_polhemcom_20130903_121034_001 scanner_polhemcom_20130830_151902_003 scanner_polhemcom_20130820_100114_004 scanner_polhemcom_20130819_105847_001 scanner_polhemcom_20130806_150119_023 scanner_polhemcom_20130806_150119_020 scanner_polhemcom_20130806_150119_012 scanner_polhemcom_20130806_150119_010 scanner_polhemcom_20130806_150119_008 scanner_polhemcom_20130806_150119_005 halebob harpers bazaar september 2012 halebob harpers bazaar mai 2012 halebob harpers bazaar desember 2011januar 2012 genluxcover2 cover_nr81_november13_007 costume februar 2014 ccf30012013_00008 ccf30012013_00007 ccf30012013_00006 ccf30012013_00005 ccf30012013_00004 ccf30012013_00003 ccf30012013_000002 ccf30012013_00002 ccf30012013_00001 ccf30012013_00000 ccf30012013_00000 2 bvewqw3ceaaxek5 annonse pieszak - elle februar 2015 annonse halebob elle feb 2015 annonse halebob costume feb 2015 207_01_mid 88_elle 77 62 60 58 57twin_set_1949twinsetside_114_115